• مبلغ شرکت در همایش برای افرادی که چکیده مقاله آنها در همایش پذیرفته شده است به ازای هر نفر شرکت کننده 150 هزار تومان است.
  • مبلغ شرکت در همایش برای شرکت کنندگان آزاد (بدون مقاله) به ازای هر شرکت کننده 90 هزار تومان است.
  • مبلغ شرکت در همایش برای دانشجویان دانشگاه خاتم به ازای هر نفر شرکت کننده 72 هزار تومان است.
  • مبلغ شرکت در کارگاه "استفاده از آمار استنباطی از طریق نرم افزار اس پی اس اس در تجزیه تحلیل دیتای کمی و کیفی در مطالعات ترجمه" به ازای هر نفر شرکت کننده 100 هزار تومان، کارگاه "ترجمه و فناوری" نیز به ازای هر نفر شرکت کننده 100 هزار تومان و مبلغ شرکت در کارگاه "آموزش ترادوس 2017" به ازای هر نفر شرکت کننده 150 هزار تومان است.

 

مبلغ مورد را به حساب 2-2175-1075-8100-340 بانک پاسارگاد به نام همایش ملی رویکردهای میان رشته به آموزش ترجمه، دانشگاه خاتم واریز کنید و در فیش واریزی نوع شرکت کننده "با مقاله"، "شرکت کننده آزاد" و یا "شرکت کننده از خاتم" را ذکر کنید. در مورد مبالغ پرداختی برای کارگاه ها نیز نام کارگاه را در فیش پرداختی ذکر نمایید. پس از پرداخت تصویر قبض پرداختی را به ایمیل financial.iate2017@gmail.com ارسال نمایید. اصل قبض پرداختی را در روز همایش همراه داشته باشید.

 

نکات مهم:

1) امکان شرکت در همایش (با مقاله یا بدون مقاله) به ازای هر نفر شرکت کننده منوط به پرداخت مبلغ ثبت نام است.

2) در صورت تمایل به ارائه مقاله در همایش، تمامی نویسنده های مقاله شامل نویسنده اول، دوم  چکیده های پذیرفته شده ملزم به ثبت نام در همایش هستند.

3) به دلیل محدودیت های اداری، مبلغ ثبت نام قابل استرداد نمی باشد.

4) هزینه ثبت نام شامل دریافت بسته همایش حاوی مجوز ورود به جلسات سخنرانی های ویژه، جلسات همزمان برگزاری مقالات و گواهینامه شرکت در همایش و ارائه مقاله، دریافت کتابچه خلاصه مقالات، یک وعده نهار و پذیرایی میان وعده در روز برگزاری همایش می باشد.

5) هزینه شرکت در کارگاه ها، در صورت تمایل، می بایست بطور مجزا پرداخت گردد و در فیش پرداختی نام کارگاه ذکر گردد.

6) خواهشمند است اصل فیش واریزی ثبت نام را روز اول همایش همراه خود داشته و به مسئول پذیرش تحویل نمایید.